Tratamiento endovenoso de las varices de las extremidades inferiores.: Endoablación térmica por radiofrecuencia y cierre endoluminal mediante cianoacrilato

Material textualTratamiento endovenoso de las varices de las extremidades inferiores.: Endoablación térmica por radiofrecuencia y cierre endoluminal mediante cianoacrilato
Autor/a
Puñal
Riobóo
Janet
Autor/a
Cantero
Muñoz
Paula

Datos

Edita: Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Consellería de Sanidade - Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde - Avalia-t, 2021
Edición: 
Lingua: 
Colección: 
E: Análise/estudos (estudos, monografías, enquisas, catálogos,…)
45

Sinopse

O obxectivo do informe consitiu en valorar a utilidade clínica da ablación mediante radiofrecuencia ou a selaxe mediante cianocrilato no tratamento das varices. Segundo a evidencia publicada, ambas as técnicas parecen ser seguras e reducen a sintomatoloxía asociada a esta patoloxía, cunha maioría dos pacientes tratados que se manisfestan satisfeitos cos resultados obtidos.

Comparte