Busca

850 resultados totais

O proceso asistencial integrado da esclerose lateral amiotrófica elaborouse co obxectivo de crear un proceso de traballo común en todas as áreas para facilitar a asistencia sanitaria ás persoas diagnosticadas desta enfermidade.Establécense...

Galego

O proceso asistencial integrado da esclerose lateral amiotrófica elaborouse co obxectivo de crear un proceso de traballo común en todas as áreas para facilitar a asistencia sanitaria ás persoas diagnosticadas desta enfermidade.Establécense...

Castelán
Autor/a
Maceira
Rozas
María del Carmen
|
Autor/a
Cantero
Muñoz
Paula

O obxectivo deste documento é avaliar mediante revisión sistemática o implante AqueSys Xen-45 para o tratamento do glaucoma primario de ángulo aberto (GPAA) en relación coa súa efectividade e seguridade fronte á terapia estándar (trabeculectomía...

Castelán