Busca

837 resultados totais

Segunda edición da Guía farmacoterapéutica de utilización no ámbito sociosanitario, especialmente naqueles centros que dispoñen de Convenio co Servizo Galego de Saúde para a subministración da prestación farmacéutica no marco do programa de...

Castelán

Segunda edición da Guía farmacoterapéutica de utilización no ámbito sociosanitario, especialmente naqueles centros que dispoñen de Convenio co Servizo Galego de Saúde para a subministración da prestación farmacéutica no marco do programa de...

Galego

Este procedemento pretende proporcionar os coñecementos adecuados para o manexo e a atención a pacientes con ventilación mecánica non invasiva (VMNI) publicado no portal Femora do Servizo Galego de Saúde en ...

Castelán

Este procedemento pretende proporcionar os coñecementos adecuados para o manexo e a atención a pacientes con ventilación mecánica non invasiva (VMNI) publicado no portal Femora do Servizo Galego de Saúde en ...

Galego

O principal obxectivo desta guía é ofrecerlles aos profesionais criterios para a organización e a xestión da unidade de esterilización co fin de contribuír á mellora nas condicións de seguridade e calidade da súa práctica, o que inclúe a...

Galego

O principal obxectivo desta guía é ofrecerlles aos profesionais criterios para a organización e a xestión da unidade de esterilización co fin de contribuír á mellora nas condicións de seguridade e calidade da súa práctica, o que inclúe a...

Castelán

Folleto que ten como fins facilitar e acelerar a súa integración ás novas incorporacións no corpo de inspección de saúde pública, proporcionar unha visión global da organización e contribuír a cumprir as expectativas de formar parte dun equipo...

Galego