Busca

2092 resultados totais

Autor/a
Diéguez
Rodríguez
Ana
|
Coautor/a
Cambeiro
Díaz
Carolina
|
Coautor/a
Vilas
Debén
Natalia
|
Ilustrador/a
Díaz
Martínez
Encarnación

Nesta guía expóñense con claridade as razóns biolóxicas de porqué as persoas con TDAH teñen máis predisposición a abusar e facer mal uso das novas tecnoloxías, coa correspondente invasión da privacidade, á cal se dedica tamén un capítulo. É moi...

Castelán

Guía na que se explica o que é un dron, os tipos e sistemas, elementos, accesorios, cámaras, carga de pagamento... Analízase o seu uso coa PRL, a utilización como equipo de traballo, os riscos asociados ao seu uso, primeiros auxilios, escenarios...

Galego

Este procedemento intégrase no programa Femora, que recompila procedementos estandarizados, con evidencia científica, para os profesionais do Sergas.
Este procedemento pretende documentar as accións para a realización correcta da toma de...

Castelán

Este procedemento intégrase no programa Femora, que recompila procedementos estandarizados, con evidencia científica, para os profesionais do Sergas.
Este procedemento pretende documentar as accións para a realización correcta da toma de...

Galego