Busca

Resultados 1 a 10 de 1535 resultados totais

Páxinas

Material textualInforme de literatura 2016 (CD)

Coordinador/a
Roig
Rechou
Blanca-Ana
Informe de literatura 2016

Edición CD de carácter bibliográfico que recolle a reprodución literaria galega anual tanto no ámbito de creación como da información relativa á posta en escena de obras literarias, premios e revistas en formato pdf. Resultado do proxecto de...

Material textualCadernos de fraseoloxía galega | Nº 17/2015

Director/a
González
Rey
María Isabel
Cadernos de fraseoloxía galega 17 (2015)

O número 17 (2015) de Cadernos de Fraseoloxía Galega contén 4 traballos que abordan diversos aspectos fraseolóxicos referidos ás fórmulas rutineiras, ás paremias xeocosmolóxicas, á sinonimia e a unidades diversas do ámbito da alimentación. As...

Material textualIntroducción aos clásicos do cinema experimental: 1945-1990

Autor/a
Pagán
Alberte
|
Tradutor/a
Nogueira
Carmen

Aproximación ao cinema experimental dos anos 1945 a 1990 coa análise crítica e descritiva dunha escolma de películas de gran calidade artística realizadas fóra dos circuítos comerciais e que se desenvolven nos límites das normas expresivas e...

Metodoloxía de avaliación de enventos culturais

"Da medición de impacto á mellora. Metodoloxía de avaliación de eventos culturais. O caso do Festival de Cans" é un traballo de investigación sobre o festival galego de curtometraxes. Ao longo do estudo mediuse o impacto do festival nas...

Material textualTDAH y terapia ocupacional

Autor/a
Rey
Iglesias
Alejandra
|
Coautor/a
Alonso
Cadavid
Andrea
|
Coautor/a
Cerviño
Carro
Sira
|
Ilustrador/a
Díaz
Martínez, Encarnación

Esta guía tenta dar resposta ás necesidades ocupacionais que poden presentar as persoas con TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividade) ofrecendo una atención integral, tanto a estas persoas como ás súas familias.

Material textualTDAH e terapia ocupacional

Autor/a
Rey
Iglesias
Alejandra
|
Coautor/a
Alonso
Cadavid
Andrea
|
Coautor/a
Cerviño
Carro
Sira
|
Ilustrador/a
Díaz
Martínez, Encarnación

Esta guía tenta dar resposta ás necesidades ocupacionais que poden presentar as persoas con TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividade) ofrecendo una atención integral, tanto a estas persoas como ás súas familias.

Material textualPrograma de integración familiar: Investigación para la validación y optimización

Colaborador/a
Lorenzo
Castiñeiras
Juan José
|
Entidade
Equipo de Integración Familiar de la Fundación Meniños
|
Director/a
Ballester
Brage
Lluis
|
Director/a
Oliver
Torelló
Juan José

O Programa de integración familiar, programa promovido pola Consellería de Política Social, atende familias residentes en Galicia nas que se integra, polo menos, una persoa menor de idade que, pola súa vez, é obxecto de atención por parte do...

A escola cumpre unha función social moi importante na formación integral das persoas. Educar no respecto á diversidade afectivo-sexual forma parte inherente da formación integral da infancia, ligada a valores clave como son a igualdade, a...

Páxinas