Busca

Resultados 1 a 10 de 1327 resultados totais

Páxinas

Material textualInyecciones intravítreas. Efectividad y seguridad en función del lugar de procedimiento

Autor/a
Maceira
Rozas
María del Carmen
|
Autor/a
Cantero
Muñoz
Paula

As inxeccións intravítreas son procedementos minimamente invasivos para a administración de fármacos no ollo. Constitúe un importante chanzo terapéutico para o control de moitas patoloxías oftalmológicas como a dexeneración macular asociada á...

Lei 39/2015 comentada por letrados da Xunta de Galicia

Obra na que as letradas e os letrados da Xunta de Galicia revisan a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, tal e como xa fixeran na publicación "Lei 30/92 comentada por letrados da...

Material textualFichas informativas sobre o risco dos medicamentos no embarazo. : Actualización outubro 2016

Autor/a
Rey
Liste
María Teresa
|
Autor/a
García
Caeiro
Ángela L.
|
Autor/a
Ventosa
Rial
Javier

Publicación baseada na actividade do servizo de información sobre teratóxenos do Servizo Galego de Saúde, na que se recollen breves fichas con información sobre o risco da utilización dos diferentes medicamentos na muller embarazada.

Páxinas