Busca

181 resultados totais

Esta publicación dános unhas nocións básicas sobre algunhas das especies de mamíferos comunmente usados na investigación, o seu manexo, comportamento, reprodución, patoloxías, condicións de aloxamento e necesidades alimenticias e ambientais.

Galego
Coordinador/a
Guerra
Pestonit
Bibiana
|
Autor/a
Varios

A revista ten como obxectivo relatar dun xeito ameno a investigación que se vén realizando no CIAM a día de hoxe no agro galego.

Galego