Busca

162 resultados totais

Edición en castelán do libro A cerdeira galega para madeira: selección, conservación e usos actuales, na que se inclúen novos clons experimentais de cerdeiras e o uso da cerdeira como materia prima nos oficios tradicionais.

Castelán
Autor/a
Díaz
Losada
Emilia
|
Autor/a
Vázquez
Abal
Juan Carlos
|
Autor/a
Rego
Martínez
Francisco

Monográfico sobre a variedade da uva Treixadura, característica da comarca do Ribeiro.

Galego