Busca

2029 resultados totais

Selección das disposicións normativas máis salientables no eido das políticas sociais elaboradas por esta consellería e publicadas ao longo do ano 2020 no Diario Oficial de Galicia (DOG). Clasificadas en cinco grandes epígrafes, danse os...

Galego

A avaliación da magnetoterapia estática ou imanterapia realizouse dentro do Plan para a protección da saúde fronte ás pseudoterapias. A técnica, que se basea na utilización de campos magnéticos xerados por imáns ou outros dispositivos magnéticos...

Castelán