Busca

60 resultados totais

Dicionario galego ucraíno

Dicionario bilingüe galego-ucraíno/ucraíno-galego coas palabras tamén en castelán, coa transliteración do ucraíno e co pictograma ARASAAC correspondente, para uso maioritariamente escolar.
Preséntase en formato nunha única publicación que...

Castelán, Galego, Ucraíno
VEXO VEO XACOBEO

Proposta didáctica para o programa “Vexo Veo Xacobeo”, dirixida ao alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil e Primeiro Ciclo de Educación Primaria. Conxunto de actividades que amosan a riqueza do patrimonio cultural, material e inmaterial,...

Inglés, Galego
Clubs, lectoras e lectores no ensino secundario de Galicia

Informe de avaliación dun estudo de investigación sobre a lectura na adolescencia e a influencia do programa de clubs de lectura da Asesoría de Bibliotecas Escolares da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

Galego
Clubs, lectoras y lectores en la enseñanza secundaria de Galicia

Informe de avaliación dun estudo de investigación sobre a lectura na adolescencia e a influencia do programa de clubs de lectura da Asesoría de Bibliotecas Escolares da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

Castelán
Unidade didáctica O Estatuto de Autonomía de Galicia

Esta unidade didáctica pretende transmitir ao alumnado da ESO e Bacharelato os coñecementos sobre as bases e consecuencias do Estatuto de autonomía, para así convertérense no futuro en cidadáns e cidadás conscientes da súa realidade política e...

Galego

Trátase dunha publicación que pasou do formato clásico en papel a páxina web.
Esta revista ten como destinataria a comunidade escolar galega, docentes, alumnado e familias. Inclúe un foro educativo con artigos sobre temas de actualidade,...

Galego

Trátase dunha publicación que pasou do formato clásico en papel a páxina web. Esta revista continúa tendo como destinataria a comunidade escolar galega, docentes, alumnos/as e familias. Inclúe un foro educativo con artigos sobre temas de...

Galego