Busca

117 resultados totais

Cadernos de fraseoloxía galega 20

Cadernos de Fraseoloxía Galega, revista científica do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades dedicada á promoción dos estudos fraseolóxicos en Galicia, presenta un novo número. Este volume n.º 20, correspondente ao ano 2018,...

Galego
ArGaMed 02/2020

A monografía, que corresponde ao nº 2 da serie ArGaMed, reúne unha serie de capítulos a cargo de especialistas consagrados nos estudos medievais, con dedicación á lírica trobadoresca, dando prioridade aos enfoques lingüístico, sociolingüístico e...

Galego
Coordinador/a
Corral
Díaz
Esther
|
Coordinador/a
Pichel
Ricardo
|
Autor/a
Pichel
Ricardo
|
Autor/a
Garzón
Fernández
Marina Aurora
|
Autor/a
Vázquez
García
Tania
|
Colaborador/a
García-Fernández
Miguel
Guía para o estudo da prosa galega medieval

Este nº 3 da serie ArGaMed é o primeiro libro que ofrece un estudo completo e rigoroso do corpus da prosa galega medieval con información actualizada dos textos e das investigacións publicadas (incorpóranse obras ata o de agora descoñecidas e...

Galego

Anuario dos premios do programa Xuventude Crea 2019 que convoca a Dirección Xeral de Xuventude, Participación  e Voluntariado. Consta de notas biográficas das persoas premiadas nas 13 especialidades así como de fotografías dos/as autores/as e das...

Galego

Anuario dos premios do certame de creadores novos Xuventude Crea 2018 que convoca a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. Consta de notas biográficas das persoas premiadas nas doce especialidades, así como de fotografías das...

Galego
ArgaMed1

ArGaMed é unha serie de publicacións en liña que complementa os proxectos Lírica profana galego-portuguesa, Cantigas de Santa María, Prosa literaria galega medieval, e mesmo BiRMED, todos eles desenvolvidos no Centro Ramón Piñeiro para a...

Galego
Coa palabra na boca

Publicación de carácter didáctico en formato electrónico, dirixida a toda a comunidade educativa, así como a persoas interesadas nos refráns e nos refraneiros galegos. Distínguese unha primeira parte teórica e outra posterior en que se propoñen...

Galego
Autor/a
Conde
Maika
|
Autor/a
Maguna
Jana
|
Coautor/a
Gauderio
Gaudencio
|
Coautor/a
Blanco
Meches
|
Coautor/a
Veloso
Iolanda
|
Coautor/a
Pereira
Susana
|
Coautor/a
González
Belén
|
Coautor/a
Arce
María
|
Coautor/a
Estévez
Marcos
|
Ilustrador/a
López
Albir
Gustavo
|
Ilustrador/a
Lago
González
Iván

Este conto forma parte do proxecto educativo Memi: unha gota de aire. Está coeditado pola Fundación Igualarte e a Consellería de Política Social. Trátase dunha recompilación de contos nos que Memi é a protagonista. A través de delicadas...

Galego