Busca

8 resultados totais

Guía dos elementos químicos

Esta obra presenta todos os elementos químicos coñecidos na actualidade e describe a historia do seu descubrimento, así como as súas características, comportamento, utilidade e perigosidade. Destínase ao público non familiarizado coa química, xa...

Galego
Viviendas pasivas

Guía electrónica en liña dirixida ás persoas con cualificación técnica de proxectistas, na que se establecen as estratexias pasivas ligadas ás variables climáticas específicas da zona onde se localice o edificio, para que se adopten no deseño, co...

Castelán
Vivendas pasivas

Guía dirixida aos técnicos proxectistas, na que se establecen as estratexias pasivas ligadas ás variables climáticas específicas da zona onde se localice o edificio, para que se adopten no deseño, co fin de reducir as necesidades de demanda e...

Galego
 Mapa de risco químico. Sector industrial

Nesta publicación preséntase e analízanse os resultados da execución do programa de redución denominado "Mapa de risco químico de Galicia" desenvolvido polo Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral durante tres anos. Infórmase...

Galego
 Situación das mulleres no sistema de ciencia-tecnoloxía-empresa de Galicia

Estudo cualitativo e cuantitativo con perspectiva de xénero sobre a situación das mulleres no sistema de ciencia-tecnoloxía-empresa de Galicia, no que se achega información sobre as barreiras aínda existentes no acceso e na promoción das mulleres...

Galego