Busca

1912 resultados totais

Autor/a
Rodríguez
González
Xulio
|
Coautor/a
Xusto
Rodríguez
Manuel
|
Coautor/a
Lorenzo
Rumbao
Belén
|
Coautor/a
Núñez
Sánchez
Mª del Pilar
|
Coautor/a
Veiga
Romero
Ana María
Santomé. Conxunto Arqueolóxico Natural

Este catálogo forma parte da exposición temporal "Santomé. Conxunto arqueolóxico natural" que este Museo Arqueolóxico vai mostrar no periodo de novembro 2019 a marzo 2020.

Galego
Dicionario de filosofía

O Dicionario de filosofía é unha obra escrita a varias mans, por profesores de filosofía de estilos e formacións diferentes, intereses e experiencias filosóficas diversas. O seu obxectivo é informar o alumnado galego no que atinxe aos conceptos...

Galego
Xornadas sobre Bibliotecas Especializadas

Libro en edición bilingüe galego-castelán que recolle as actas das tres edicións da Xornada sobre Bibliotecas Especializadas, nas cales se recollen os diferentes relatorios de autoras e autores que participaron. Os relatorios...

Castelán, Galego

Este informe de avaliación da Lei de inclusión social de Galicia informa sobre as prestacións económicas xestionadas pola Consellería de Política Social durante 2019 relativas á renda de inclusión social de Galicia (Risga) e ás axudas de...

Galego

O obxectivo deste documento é avaliar a efectividade e seguridade do dispositivo iSYS1®, que é un sistema remoto de guía e posicionamento sen armazón para intervencións en neurocirurxía estereotáctica guiada por imaxes. Este sistema consiste...

Castelán

O obxectivo deste documento consiste en avaliar de forma comparada a seguridade e efectividade clínica da ablación térmica por láser e por radiofrecuencia no tratamento dos nódulos tiroideos benignos sólidos sintomáticos fronte ao tratamento...

Castelán

O obxectivo deste documento é realizar unha revisión sistemática da literatura para determinar a validez diagnóstica da proba da velocidade da marcha como indicador de fraxilidade e con base nesta evidencia propoñer un marco para establecer un...

Castelán