Busca

753 resultados totais

Entidade
Galicia, Xunta. Consellería de Política Social, Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, Servizo de Apoio á Familia, á Infancia e á Adolescencia

Operación estatística extraída da información facilitada polas propias persoas interesadas sobre a concesión ou renovación dos títulos de familia numerosa entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano en curso. Informa tamén sobre a normativa...

Castelán

Publicación anual con información estatística sobre menores en situación de desprotección e sobre adopcións. Define as distintas figuras legais que protexen en situación de risco e desamparo: garda, tutela e acollemento, sexa familiar ou...

Castelán

Este procedemento intégrase no programa Femora que recopila procedementos estandarizados, con evidencia científica, para os profesionais do Servizo Galego de Saúde.
A finalidade deste procedemento é describir as actividades encamiñadas a...

Castelán
As miradas de Isaac

Catálogo da exposición "As miradas de Isaac" con fotografías de todas as pezas da exposición do mesmo nome e colaboracións de especialistas. O catálogo percorre a vida e obra de Isaac Díaz Pardo, no ano do centenario do seu nacemento....

Inglés, Castelán, Galego
aldomero Pestana: A verdade entre as mans

Catálogo da exposición "Pestana, la verdad entre las manos" na cal se trata a figura e a obra do fotógrafo Baldomero Pestana, así como o contexto vital que influíu na súa producción artística.

Inglés, Castelán, Galego
Da árbore a cadeira I

Catálogo da exposición Da árbore a cadeira, que fai un percorrido pola historia e actualidade do deseño do moble en Galicia, a partir dos tres pioneiros: Isaac Díaz Pardo, Xosé Bar Boo e Alejandro de la Sota. Consta de dous tomos: un adicado ao...

Inglés, Castelán, Galego
Exlibris Gallaeciae

Catálogo da exposición "Exlibris Gallaeciae. Dos libros de Galicia". Aparece recollido aquí o mellor da edición galega clásica, cos grandes nomes asociados ao noso desenvolvemento cultural.

Inglés, Castelán, Galego
Rostros do país

Catálogo da exposición de Xurxo Lobato "Rostros do país".

Inglés, Castelán, Galego
CINEGALICIA25

Catálogo da exposición "Cinegalicia 25", con textos do comisario e do comité de expertos da exposición. Con selección de 370 imaxes das películas seleccionadas.

Inglés, Castelán, Galego
Galicia, de Nós a nós

Catálogo da exposición "Galicia, de Nós a nós" con fotografías de todas as pezas da exposición do mesmo nome e colaboracións de especialistas na materia.

Catálogo de la exposición "Galicia, de Nós a nós" con fotografías...

Inglés, Castelán, Galego