Busca

907 resultados totais

Nalgures

Con textos de Natalia Poncela, comisaria da exposición, Santiago Olmo e Isabel Carlos, Nalgures é o catálogo da mostra individual da artista autraliana Narelle Jubelin (Sydney, 1960), que tivo lugar no CGAC en 2022.
Nalgures detense nas...

Castelán, Galego, Inglés
Estadísitca de protección de menores

Publicación anual con información estatística sobre menores en situación de desprotección e sobre adopcións. Define as distintas figuras legais que protexen en situación de risco e desamparo: garda, tutela e acollemento, sexa familiar ou...

Castelán
Tesouros reais. Obras maestras do Terra Sancta Museum

Ao longo de medio milenio as casas reais católicas europeas doaron recursos materiais e financeiros, así como suntuosas pezas de arte sacra á Basílica do Santo Sepulcro en Xerusalén; tendo como eixo central estas doazóns, o catálogo da mostra...

Castelán, Galego, Inglés
Coautor/a
Heyvaert
Anne
|
Coautor/a
de Llano
Cabado
Pedro
|
Coautor/a
Davidts
Wouter
|
Coautor/a
Pereira
Rodriguez
Anton
|
Coautor/a
Olmo
García
Santiago Bruno
|
Coordinador/a
Heyvaert
Anne
|
Coordinador/a
Expósito
Elena
|
Tradutor/a
Watson
Josephine
René Heyvaert

A obra de René Heyvaert (Gante, 1929-Scheldewindeke, Bélxica, 1984) é sobria, sinxela e á vez extraordinariamente complexa, ligada tanto ás vangardas históricas como ás súas propias circunstancias vitais. Reflicte a mirada dun artista...

Castelán, Inglés
Autor/a
Gago
Mariño
Manuel
|
Autor/a
Eguileta
Franco
José María
Cidades no tempo: Ourense

Ourense no tempo é unha celebración do fenómeno urbano en Galicia e a súa contribución á configuración da identidade local e galega, centrada na cidade de Ourense. O enfoque expositivo parte da memoria do visitante para deconstruír o espazo...

Castelán, Galego, Inglés
Cronología Jacobea

Cronología jacobea. Una visión de conjunto de las peregrinaciones compostelanas describe cunha óptica diacrónica o desenvolvemento das peregrinacións xacobeas. Desde a súa primeira lectura encarámonos cunha realidade múltiple, con altos...

Castelán
Santiago de Compostela: Caminos del saber, del andar y del creer

As actas do XII Congreso internacional de estudos xacobeos son o resultado de darlle continuidade ao longo proceso que o Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago iniciou no ano 1992, abrindo novas fronteiras á investigación. Nesta...

Castelán, Francés, Galego, Inglés, Italiano