Busca

766 resultados totais

Autor/a
Grupo de traballo:
|
Autor/a
Couce
Pico
Mª Luz
|
Autor/a
De Pazos
Liaño
Mª del Carmen
|
Autor/a
Fernández
Silva
M!ª Jesús [et.al.].

O obxectivo central da estratexia é establecer un novo modelo asistencial para as enfermidades raras, optimizado e baseado en criterios homoxéneos para garantir un prazo de diagnóstico máis reducido, menor variabilidade no manexo do/a paciente e...

Galego

Anuario dos premios do programa Xuventude Crea 2020 que convoca a Dirección Xeral de Xuventude, Participación  e Voluntariado. Consta de notas biográficas das persoas premiadas nas 14 especialidades, así como de fotografías dos/as autores/as e...

Galego
As miradas de Isaac

Catálogo da exposición "As miradas de Isaac" con fotografías de todas as pezas da exposición do mesmo nome e colaboracións de especialistas. O catálogo percorre a vida e obra de Isaac Díaz Pardo, no ano do centenario do seu nacemento....

Inglés, Castelán, Galego
aldomero Pestana: A verdade entre as mans

Catálogo da exposición "Pestana, la verdad entre las manos" na cal se trata a figura e a obra do fotógrafo Baldomero Pestana, así como o contexto vital que influíu na súa producción artística.

Inglés, Castelán, Galego
Da árbore a cadeira I

Catálogo da exposición Da árbore a cadeira, que fai un percorrido pola historia e actualidade do deseño do moble en Galicia, a partir dos tres pioneiros: Isaac Díaz Pardo, Xosé Bar Boo e Alejandro de la Sota. Consta de dous tomos: un adicado ao...

Inglés, Castelán, Galego
Exlibris Gallaeciae

Catálogo da exposición "Exlibris Gallaeciae. Dos libros de Galicia". Aparece recollido aquí o mellor da edición galega clásica, cos grandes nomes asociados ao noso desenvolvemento cultural.

Inglés, Castelán, Galego
Rostros do país

Catálogo da exposición de Xurxo Lobato "Rostros do país".

Inglés, Castelán, Galego
CINEGALICIA25

Catálogo da exposición "Cinegalicia 25", con textos do comisario e do comité de expertos da exposición. Con selección de 370 imaxes das películas seleccionadas.

Inglés, Castelán, Galego
Galicia, de Nós a nós

Catálogo da exposición "Galicia, de Nós a nós" con fotografías de todas as pezas da exposición do mesmo nome e colaboracións de especialistas na materia.

Catálogo de la exposición "Galicia, de Nós a nós" con fotografías...

Inglés, Castelán, Galego