Busca

1018 resultados totais

Nalgures

Con textos de Natalia Poncela, comisaria da exposición, Santiago Olmo e Isabel Carlos, Nalgures é o catálogo da mostra individual da artista autraliana Narelle Jubelin (Sydney, 1960), que tivo lugar no CGAC en 2022.
Nalgures detense nas...

Castelán, Galego, Inglés
Tesouros reais. Obras maestras do Terra Sancta Museum

Ao longo de medio milenio as casas reais católicas europeas doaron recursos materiais e financeiros, así como suntuosas pezas de arte sacra á Basílica do Santo Sepulcro en Xerusalén; tendo como eixo central estas doazóns, o catálogo da mostra...

Castelán, Galego, Inglés
O menor

O menor: Procesos a-significantes na arte contemporánea foi a obra premiada na cuarta edición do Premio CGAC de Investigación e Ensaio sobre Arte Contemporánea. O texto, a partir dunha serie de exemplos tomados das artes visuais, a música, a...

Galego
A cidade e as xentes 1970-1979

Catálogo coa selección de 900 negativos entre os 50.000 visionados do Fondo Vega custodiado polo Arquivo Histórico Provincial de Lugo. Este catálogo corresponde ao período de 1970 a 1979, é o cuarto tomo en que se reflicten as exposicións...

Galego
Coautor/a
Heyvaert
Anne
|
Coautor/a
de Llano
Cabado
Pedro
|
Coautor/a
Davidts
Wouter
|
Coautor/a
Pereira
Rodriguez
Anton
|
Coautor/a
Olmo
García
Santiago Bruno
|
Coordinador/a
Heyvaert
Anne
|
Coordinador/a
Expósito
Elena
|
Tradutor/a
Watson
Josephine
René Heyvaert

A obra de René Heyvaert (Gante, 1929-Scheldewindeke, Bélxica, 1984) é sobria, sinxela e á vez extraordinariamente complexa, ligada tanto ás vangardas históricas como ás súas propias circunstancias vitais. Reflicte a mirada dun artista...

Castelán, Inglés