Busca

793 resultados totais

Documento de análise do Programa galego de detección precoz do cancro colorrectal, descrición do circuíto organizativo do programa e principais resultados do período 2013-2020.

Galego
Entidade
Vicesecretaría Xeral de Apoio á Empresa
Social services centres

Catálogo de Social services centres onde se recollen de forma clara e por orde cronolóxica todos os trámites administrativos exixibles e as actuacións necesarias para a implantación das iniciativas empresariais, incluídos os de competencia...

Inglés
Centros de servicios sociales

Catálogo de centros de servizos sociais onde se recollen de forma clara, e por orde cronolóxica, todos os trámites administrativos exixibles e as actuacións necesarias para a implantación das iniciativas empresariais, incluídos os de competencia...

Castelán
Centros de servizos sociais

Catálogo de centros de servizos sociais onde se recollen de forma clara, e por orde cronolóxica, todos os trámites administrativos exixibles e as actuacións necesarias para a implantación das iniciativas empresariais, incluídos os de competencia...

Galego

Os miomas uterinos son tumores benignos da parede do útero que poden causar problemas importantes como o sangrado uterino anormal ou menstrual abundante, presión ou dor na pelve e efectos na reprodución.
Avalia-t realizou este informe co...

Castelán