Procedemento de determinación dos pulsos pedios: FEMORA

Material textualProcedemento de determinación dos pulsos pedios: FEMORA
Autor/a
Ares
Martínez
Ana
Autor/a
[et.al.].

Datos

Edita: Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade. Servizo Galego de Saúde. Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria, 2020
Edición: 
Lingua: 
Colección: 
G: Guías, manuais, procesos, protocolos, procedementos, instrucións e normativa
98
Procedemento

Sinopse

O programa Femora recompila procedementos con evidencia científica para os profesionais do Sergas.
Protocolizar os coidados confórmase como instrumento de soporte para a práctica clínica. Entre as súas numerosas vantaxes cabe destacar a redución na diversidade da práctica clínica, o que propicia unha atención máis xusta e equitativa aos pacientes. Este procedemento unifica, así mesmo, criterios de actuación que serven de punto de partida para unha avaliación da calidade do proceso.

Comparte