Busca

421 resultados totais

Combater a obesidade require medidas en todos os ámbitos. A escola constitúe unha contorna adecuada para contribuír a adquirir hábitos saudables, polo que esta intervención é fundamental para a loita contra a obesidade.

Castelán

Este procedemento pretende reflectir as actuacións que deben levar a cabo os profesionais para a correcta administración de fármacos por vía inhalatoria, e para o manexo dos dispositivos necesarios para a dita administración da medicación...

Castelán

Este procedemento pretende reflectir as actuacións que deben levar a cabo os profesionais para a correcta administración de fármacos por vía inhalatoria, e para o manexo dos dispositivos necesarios para a dita administración da medicación...

Galego

Este procedemento pretende documentar as accións que se van realizar para a administración segura e eficaz dos medicamentos por vía rectal con fins terapéuticos, preventivos ou diagnósticos. Publicarase no portal Femora do Servizo Galego de Saúde...

Castelán