Busca

1483 resultados totais

Guía na que se explica o que é un dron, os tipos e sistemas, elementos, accesorios, cámaras, carga de pagamento... Analízase o seu uso coa PRL, a utilización como equipo de traballo, os riscos asociados ao seu uso, primeiros auxilios, escenarios...

Galego

Este procedemento intégrase no programa Femora, que recompila procedementos estandarizados, con evidencia científica, para os profesionais do Sergas.
Este procedemento pretende documentar as accións para a realización correcta da toma de...

Galego
Autor/a
Von Hafe
Pérez
Miguel
|
Autor/a
Martínez
Rosa
|
Autor/a
Rivas
Manuel
Transtempo

A exposición de Cristina García Rodero "Transtempo", organizada polo Xacobeo en colaboración co Centro Galego de Arte Contemporánea, presenta unha serie de obras realizadas pola fotógrafa desde os anos setenta até a actualidade. Esta...

Inglés, Castelán, Galego

Este procedemento intégrase no programa Femora que recopila procedementos estandarizados, con evidencia científica, para os profesionais do Sergas.
Ten como finalidade describir as actividades encamiñadas a proporcionar fármacos ao paciente...

Galego