Busca

1361 resultados totais

Autor/a
Rodríguez
González
Xulio
|
Coautor/a
Xusto
Rodríguez
Manuel
|
Coautor/a
Lorenzo
Rumbao
Belén
|
Coautor/a
Núñez
Sánchez
Mª del Pilar
|
Coautor/a
Veiga
Romero
Ana María
Santomé. Conxunto Arqueolóxico Natural

Este catálogo forma parte da exposición temporal "Santomé. Conxunto arqueolóxico natural" que este Museo Arqueolóxico vai mostrar no periodo de novembro 2019 a marzo 2020.

Galego
Xornadas sobre Bibliotecas Especializadas

Libro en edición bilingüe galego-castelán que recolle as actas das tres edicións da Xornada sobre Bibliotecas Especializadas, nas cales se recollen os diferentes relatorios de autoras e autores que participaron. Os relatorios...

Castelán, Galego
Dicionario de filosofía

O Dicionario de filosofía é unha obra escrita a varias mans, por profesores de filosofía de estilos e formacións diferentes, intereses e experiencias filosóficas diversas. O seu obxectivo é informar o alumnado galego no que atinxe aos conceptos...

Galego

Este informe de avaliación da Lei de inclusión social de Galicia informa sobre as prestacións económicas xestionadas pola Consellería de Política Social durante 2019 relativas á renda de inclusión social de Galicia (Risga) e ás axudas de...

Galego

A morte dun fillo ou dunha filla durante o embarazo, o parto ou na primeira semana posparto, non é un feito habitual, pero si é unha situación que require unha especial atención xa que provoca un forte impacto emocional desde o momento en que a...

Galego