Busca

1277 resultados totais

Este procedemento intégrase no programa Femora que recopila procedementos estandarizados, con evidencia científica, para os profesionais do Sergas.
Ten como finalidade describir as actividades encamiñadas a proporcionar fármacos ao paciente...

Castelán

Este procedemento intégrase no programa Femora que recopila procedementos estandarizados, con evidencia científica, para os profesionais do Sergas.
Ten como finalidade describir as actividades encamiñadas a proporcionar fármacos ao paciente...

Galego
Proxecto XERF@

O informe "Xestión, reciclaxe, formación e acción cultural na era da dixitalización" é o resultado dunha encarga que a Consellería de Cultura, Educación e Universidade, a través da Secretaría Xeral de Cultura, realiza a un equipo...

Galego

Este traballo ten por principal obxectivo afondar no coñecemento do senfogarismo feminino en Galicia, poñendo o foco nas mulleres. Preténdese, así mesmo, coñecer como se están a atender as súas necesidades. A mellora no coñecemento das mulleres...

Castelán

A presente Guía Práctica de Feridas traumáticas agudas de partes brandas. Guía nº8, intégrase dentro da Colección de Guías Prácticas de Feridas do Servicio Galego de Saúde (Sergas); de acordo coas estratexias e liñas de acción promovidas a través...

Inglés