Busca

1302 resultados totais

Monografía dedicada á estatística descritiva da sinistralidade laboral en Galicia correspondente ao ano 2016, de acordo co tratamento estatístico dos partes de accidentes laborais e das enfermidades profesionais, notificados á autoridade laboral...

Galego

Publicación estruturada a través da recompilación de fichas. Preséntase como un recurso de utilidade para o equipo docente encargado de poñer en marcha o Plan Proxecta, que ten como finalidade asesorar e facilitar a aprendizaxe da sexualidade por...

Galego
Autor/a
Castro
Murias
María del Mar
|
Autor/a
Martínez
López
Mª Ángeles
|
Autor/a
Pérez
Rodríguez
Mª Teresa
|
Autor/a
Hermida
Coto
Raquel
|
Autor/a
Castro
Fernández
Mª Isabel

Este procedemento intégrase no programa FEMORA que recopila procedementos estandarizados con evidencia científica para os profesionais do Sergas.
Ten como finalidade describir as pautas a seguir para unha correcta toma da temperatura...

Galego
Autor/a
Castro
Murias
María del Mar
|
Autor/a
Martínez
López
Mª Ángeles
|
Autor/a
Pérez
Rodríguez
Mª Teresa
|
Autor/a
Hermida
Coto
Raquel
|
Autor/a
Castro
Fernández
Mª Isabel

Este procedemento intégrase no programa FEMORA que recopila procedementos estandarizados con evidencia científica para os profesionais do Sergas.
Ten como finalidade describir as pautas a seguir para unha correcta toma da temperatura...

Castelán

Avaliación dos resultados da campaña de vacinación antigripal 2020 segundo os obxectivos específicos propostos. Coberturas acadadas, en Galicia, por provincias, áreas sanitarias e determinados grupos prioritarios na campaña.

Galego

Memoria que con carácter anual edita a Consellería de Política Social, coas actuacións máis salientables do ano en curso. A publicación estrutúrase en tantos capítulos como ámbitos de actuación abrangue, agás o primeiro capítulo, no cal se...

Galego