Herramienta PriTec: adaptación para la selección de tecnologías a evaluar previa entrada en cartera de servicios

Material textualHerramienta PriTec: adaptación para la selección de tecnologías a evaluar previa entrada en cartera de servicios
Autor/a
Varela
Lema
Leonor
Autor/a
Maceira
Rozas
María del Carmen
Autor/a
Prieto
Yerro
Isabel [et.al]

Datos

Edita: Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade. Servicio Gallego de Salud.Agencia Gallega para la Gestión del Conocimiento en Salud. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2018
Edición: 
Lingua: 
Colección: 
Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias

Sinopse

O obxectivo deste documento é desenvolver unha ferramenta que facilite á Comisión de Prestacións, Aseguramento e Financiamento seleccionar e priorizar, dunha forma obxectiva e sistemática, as tecnoloxías sanitarias que avaliará a RedETS para a súa inclusión/exclusión ou modificación de condicións de uso na carteira de servizos.  

Comparte