Busca

32 resultados totais

O obxectivo deste documento é desenvolver unha ferramenta que facilite á Comisión de Prestacións, Aseguramento e Financiamento seleccionar e priorizar, dunha forma obxectiva e sistemática, as tecnoloxías sanitarias que avaliará a RedETS para a...

Castelán

O obxectivo deste documento é avaliar a efectividade, seguridade, e eficiencia do chaleco LifeVest para a prevención da morte súbita cardíaca debido a taquiarritmias ventriculares fronte a tratamentos habituais.  

Castelán

O obxectivo deste documento é analizar a seguridade, a efectividade, así como as consideracións de implementación e os aspectos económicos, de organización, sociais, éticos ou legais derivados do uso dos DAVI como terapia de destino.

Castelán
Autor/a
Maceira
Rozas
María del Carmen
|
Autor/a
Cantero
Muñoz
Paula

O obxectivo deste documento é avaliar mediante revisión sistemática o implante AqueSys Xen-45 para o tratamento do glaucoma primario de ángulo aberto (GPAA) en relación coa súa efectividade e seguridade fronte á terapia estándar (trabeculectomía...

Castelán

As inxeccións intravítreas son procedementos minimamente invasivos para a administración de fármacos no ollo. Constitúe un importante chanzo terapéutico para o control de moitas patoloxías oftalmológicas como a dexeneración macular asociada á...

Castelán