Guía para o estudo da prosa galega medieval | 3

Material textualGuía para o estudo da prosa galega medieval | 3
Coordinador/a
Corral
Díaz
Esther
Coordinador/a
Pichel
Ricardo
Autor/a
Pichel
Ricardo
Autor/a
Garzón
Fernández
Marina Aurora
Autor/a
Vázquez
García
Tania
Colaborador/a
García-Fernández
Miguel
Pertence á serie 

Datos

ISSN
2695-3951
Edita: Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2020
Edición: 
Lingua: 
3
Ilustracións: 
cor
315 páxinas

Sinopse

Este nº 3 da serie ArGaMed é o primeiro libro que ofrece un estudo completo e rigoroso do corpus da prosa galega medieval con información actualizada dos textos e das investigacións publicadas (incorpóranse obras ata o de agora descoñecidas e novas interpretacións de certos testemuños). O manual ten como obxectivo dar a coñecer ao público interesado todos os textos literarios compostos en galego na Idade Media de forma sintética e seria, e está ilustrado cun amplo repertorio de imaxes dos manuscritos. Para iso realízase en cada obra un estudo sucinto da descrición física dos testemuños que conservan a obra, unha análise concisa do texto que teña en conta as súas características, a súa tradición textual e o seu contexto de produción. Por último, complétase cun exhaustivo apéndice bibliográfico particular que recolle as edicións, estudos e proxectos da obra publicados (e en curso de realización), e un índice de axentes e espazos culturais que evidencian o ambiente sociocultural da época na área setentrional peninsular.

Comparte