Publicación seriada

ArGaMed

A monografía reúne unha serie de capítulos a cargo de especialistas consagrados nos estudos medievais, con dedicación á lírica trobadoresca, dando prioridade aos enfoques lingüístico, sociolingüístico e pragmático.

Máis información:
Anos:

Números dispoñibles: 6

ArGaMed 6/2023

Esta monografía representa unha culminación de tres décadas de traballo investigador. O núcleo do estudo repousa na oralidade en canto que parte esencial da creación da poesía trobadoresca e a súa inscrición na ficción das cantigas de amor e de...

cuberta _argamed_05

Como obxecto cultural único, singular e irrepetible, o manuscrito medieval non pode ser observado, como mero soporte a través do que é legado o texto literario. O aspecto físico dun códice pode proporcionar esclarecementos útiles para a...

Material textualArGaMed 4/2021. As anotacións de Angelo Colocci nos cancioneiros galego-portugueses | 4, 2021

Autor/a
Brea
Mercedes
|
Autor/a
Fernández
Guiadanes
Antonio
|
Autor/a
Pérez
Barcala
Gerardo
ArGaMed 04

Colocci encargou realizar dúas copias dun “Libro di portughesi”, do que levou a cabo unha revisión e estudo e deixou sobre eles anotacións de tipos moi diversos. Este volume presenta a transcrición paleográfica e unha proposta de edición de todas...

ArGaMed 02/2020

A monografía, que corresponde ao nº 2 da serie ArGaMed, reúne unha serie de capítulos a cargo de especialistas consagrados nos estudos medievais, con dedicación á lírica trobadoresca, dando prioridade aos enfoques lingüístico, sociolingüístico e...

Material textualGuía para o estudo da prosa galega medieval | 3

Coordinador/a
Corral
Díaz
Esther
|
Coordinador/a
Pichel
Ricardo
|
Autor/a
Pichel
Ricardo
|
Autor/a
Garzón
Fernández
Marina Aurora
|
Autor/a
Vázquez
García
Tania
|
Colaborador/a
García-Fernández
Miguel
Guía para o estudo da prosa galega medieval

Este nº 3 da serie ArGaMed é o primeiro libro que ofrece un estudo completo e rigoroso do corpus da prosa galega medieval con información actualizada dos textos e das investigacións publicadas (incorpóranse obras ata o de agora descoñecidas e...

Material textualO Códice de Florencia das Cantigas de Santa María (B.R. 20) | 1

Autor/a
Fidalgo
Elvira
|
Autor/a
Fernández
Guiadanes
Antonio
ArgaMed1

ArGaMed é unha serie de publicacións en liña que complementa os proxectos Lírica profana galego-portuguesa, Cantigas de Santa María, Prosa literaria galega medieval, e mesmo BiRMED, todos eles desenvolvidos no Centro Ramón Piñeiro para a...