ArGaMed 6/2023. Entre antropoloxía e historia. A oralidade na ficción amorosa dos trobadores galego-portugueses ou como salvar o itinerarium ad dominam | 6, 2023

Material textualArGaMed 6/2023. Entre antropoloxía e historia. A oralidade na ficción amorosa dos trobadores galego-portugueses ou como salvar o itinerarium ad dominam | 6, 2023
Autor/a
Ron
Fernández
Xabier
Pertence á serie 

Datos

ISSN
2695-3951
Edita: Santiago de Compostela: Consellería, de Cultura, Educación, FP e Universidades, Secretaría Xeral de Política Lingüística, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2023
Edición: 
Lingua: 
6
268 páxinas
24x17cm

Sinopse

Esta monografía representa unha culminación de tres décadas de traballo investigador. O núcleo do estudo repousa na oralidade en canto que parte esencial da creación da poesía trobadoresca e a súa inscrición na ficción das cantigas de amor e de amigo. Para facilitar o seguimento das reflexións, inclúese no apéndice unha táboa onde figuran todos os autores estudados (101 trobadores), todas as cantigas cunha síntese dos motivos desde a óptica da oralidade e un repertorio de todas as cantigas incorporadas no estudo..

Comparte