Busca

477 resultados totais

CFG22

Cadernos de Fraseoloxía Galega, revista científica do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, dedicada á promoción dos estudos fraseolóxicos en Galicia, presenta o seu número 22. Este novo volume está composto por sete artigos...

Galego
ArGaMed 04

Colocci encargou realizar dúas copias dun “Libro di portughesi”, do que levou a cabo unha revisión e estudo e deixou sobre eles anotacións de tipos moi diversos. Este volume presenta a transcrición paleográfica e unha proposta de edición de todas...

Galego
Galician books for children & young adults 2022

Catálogo en galego, castelán e inglés onde se recolle a oferta de libros infantís e xuvenís producidos en Galicia durante o ano. Inclúe a descrición dos volumes, a reprodución en cor das cubertas e a información editorial necesaria para...

Inglés, Castelán, Galego
Autor/a
Guerra
Pestonit
Bibiana
|
Autor/a
Calvo
Santalla
Carmen
|
Autor/a
López
Díaz
Julio Enrique

Este terceiro número da revista Agroexprés segue recollendo artigos interesantísimos para a divulgación do agro galego, como o millo forraxeiro en ecolóxico, a calidade do poldro en Galicia, os lévedos presentes nos queixos artesanais..., e a...

Galego

Selección das disposicións normativas máis salientables no ámbito das políticas sociais elaboradas por esta consellería e publicadas ao longo do ano 2021 no Diario Oficial de Galicia (DOG). Clasificadas en cinco grandes epígrafes, danse os...

Galego
Coordinador/a
Guerra
Pestonit
Bibiana
|
Autor/a
Varios

Segundo número da revista Agroexprés onde atoparemos artigos de grande interese como o sorgo forraxeiro, aditivos para a cervexa, analíticas do solo, cuncha de mexillón como fertilizante...

Galego

Monografía dedicada á estatística descritiva da sinistralidade laboral en Galicia correspondente ao ano 2019, de acordo co tratamento estatístico dos partes de accidentes laborais e das enfermidades profesionais, notificados á autoridade laboral...

Galego

Monografía dedicada á estatística descritiva da sinistralidade laboral en Galicia correspondente ao ano 2018, de acordo co tratamento estatístico dos partes de accidentes laborais e das enfermidades profesionais, notificados á autoridade laboral...

Galego