Cadernos de fraseoloxía galega 24

Material textualCadernos de fraseoloxía galega 24
Director/a
González
Rey
María Isabel

Datos

ISSN
2605-4507
Edita: Santiago de Compostela: Secretaría Xeral de Política Lingüística. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2023
Edición: 
Lingua: 
Colección: 
Cadernos de fraseoloxía galega
24
Ilustracións: 
non
320 páxinas

Sinopse

Cadernos de Fraseoloxía Galega presenta o seu número 24. Este volume está composto por sete artigos de temática diversa que tratan cuestións como a fraseoculturoloxía e fraseodidáctica no ensino de español como lingua estranxeira, a expresión das emocións e as locucións somáticas en francés e romanés, o uso de expresións fixas por parte de pacientes nas consultas médicas, a variación en unidades fraseolóxicas desde un punto de vista diacrónico, o ensino de español para estranxeiros a través da lingüística de corpus, as unidades fraseolóxicas contidas en contos humorísticos escritos por nenas e nenos e a simboloxía do raposo na fraseoloxía do chinés. Ademais, achégase unha recompilación de unidades fraseolóxicas manifestadas na zona do Couto de Oíns (Arzúa) e nove recensións de obras recentes sobre a fraseoloxía. Por último, déixase constancia das últimas novidades bibliográficas máis destacadas.

Comparte