Busca

96 resultados totais

Anuario dos premios do certame de creadores novos Xuventude Crea 2017 que convoca a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. Consta de notas biográficas das persoas premiadas nas doce especialidades, así como de fotografías das...

Galego
Mª Victoria Moreno. Homenaxe

"Cadernos Ramón Piñeiro (XXXVIII). María Victoria Moreno. Homenaxe. Palabra fértil no tempo" é un volume colectivo coordinado pola profesora Blanca-Ana Roig Rechou no cal se reúnen dúas ducias de artigos arredor da vida e obra de María Victoria...

Galego
Autor/a
Fernández
Fernández
Miguel Ángel

Este relato achega os nenos e nenas ao pasado celta de Galicia a través dos ollos de Marola, unha nena que levada pola maxia e a imaxinación se ve inmersa nesa época. Neste sentido, este conto ten como obxectivo espertar a curiosidade e as gañas...

Galego
Divinas palabras Revolution

Divinas palabras Revolution conforma o nº 3 da colección O papel do teatro, que dá cabida ás obras levadas a escena polo Centro Dramático Galego. Coeditada pola Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) e Edicións Positivas, nesta versión...

Galego

Ensaio que nos presenta os idiomas oficiais de España, a súa xénese e a súa historia, tendo en conta as diferentes invasións e pobos que nos habitaron, e como a construción, evolución e convivencia dos diferentes idiomas foron configurando as...

Galego
Autor/a
Moreno
Mª Victoria

Obra en que se recollen e describen as características do verso e da prosa establecendo as súas diferenzas, definindo, no caso do verso, os seus elementos máis esenciais como son a rima, a medida, a estrofa... e analizando a prosa desde os seus...

Galego
O tesouro acobillado

Unha noveliña curta de cariz autobiográfico e colección de relatos espallados en revistas galegas da Terra e da emigración cubana de primeiros do século XX. Estudo introdutorio de César Camoira Vega.

Galego
Autor/a
Ferreirós
Espinosa
Carlos
|
Editor/a literario/a
Requeixo
Cuba
Armando
O legado dos Valladares de Vilancosta

Extensa monografía sobre a familia Valladares, que inclúe valiosos documentos biográficos e literarios tanto do intelectual Xosé Dionisio Valladares coma do seu fillo, o escritor Marcial Valladares Núñez, a súa irmá a poeta Avelina Valladares...

Galego
Informe de literatura 2016

Edición CD de carácter bibliográfico que recolle a reprodución literaria galega anual tanto no ámbito de creación como da información relativa á posta en escena de obras literarias, premios e revistas en formato pdf. Resultado do proxecto de...

Galego
Cadernos de fraseoloxía galega 17 (2015)

O número 17 (2015) de Cadernos de Fraseoloxía Galega contén 4 traballos que abordan diversos aspectos fraseolóxicos referidos ás fórmulas rutineiras, ás paremias xeocosmolóxicas, á sinonimia e a unidades diversas do ámbito da alimentación. As...

Galego