Busca

95 resultados totais

Mª Victoria Moreno. Homenaxe

"Cadernos Ramón Piñeiro (XXXVIII). María Victoria Moreno. Homenaxe. Palabra fértil no tempo" é un volume colectivo coordinado pola profesora Blanca-Ana Roig Rechou no cal se reúnen dúas ducias de artigos arredor da vida e obra de María Victoria...

Galego
Autor/a
Fernández
Fernández
Miguel Ángel

Este relato achega os nenos e nenas ao pasado celta de Galicia a través dos ollos de Marola, unha nena que levada pola maxia e a imaxinación se ve inmersa nesa época. Neste sentido, este conto ten como obxectivo espertar a curiosidade e as gañas...

Galego
Divinas palabras Revolution

Divinas palabras Revolution conforma o nº 3 da colección O papel do teatro, que dá cabida ás obras levadas a escena polo Centro Dramático Galego.
Coeditada pola Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) e Edicións Positivas, nesta...

Galego

Ensaio que nos presenta os idiomas oficiais de España, a súa xénese e a súa historia, tendo en conta as diferentes invasións e pobos que nos habitaron, e como a construción, evolución e convivencia dos diferentes idiomas foron configurando as...

Galego
Autor/a
Moreno
Mª Victoria

Obra en que se recollen e describen as características do verso e da prosa establecendo as súas diferenzas, definindo, no caso do verso, os seus elementos máis esenciais como son a rima, a medida, a estrofa... e analizando a prosa desde os seus...

Galego
Autor/a
Ferreirós
Espinosa
Carlos
|
Editor/a literario/a
Requeixo
Cuba
Armando
O legado dos Valladares de Vilancosta

Extensa monografía sobre a familia Valladares, que inclúe valiosos documentos biográficos e literarios tanto do intelectual Xosé Dionisio Valladares coma do seu fillo, o escritor Marcial Valladares Núñez, a súa irmá a poeta Avelina Valladares...

Galego
O tesouro acobillado

Unha noveliña curta de cariz autobiográfico e colección de relatos espallados en revistas galegas da Terra e da emigración cubana de primeiros do século XX. Estudo introdutorio de César Camoira Vega.

Galego
Informe de literatura 2016

Edición CD de carácter bibliográfico que recolle a reprodución literaria galega anual tanto no ámbito de creación como da información relativa á posta en escena de obras literarias, premios e revistas en formato pdf. Resultado do proxecto de...

Galego
Cadernos de fraseoloxía galega 17 (2015)

O número 17 (2015) de Cadernos de Fraseoloxía Galega contén 4 traballos que abordan diversos aspectos fraseolóxicos referidos ás fórmulas rutineiras, ás paremias xeocosmolóxicas, á sinonimia e a unidades diversas do ámbito da alimentación. As...

Galego
Cadernos de fraseoloxía galega 18

O número 18, 2016 de Cadernos de Fraseoloxía Galega está estruturado en catro seccións principais. A sección "Estudos" contén cinco artigos sobre diversos aspectos da fraseoloxía e da paremioloxía do galego, do alemán, do portugués, do...

Galego