Test del hidrógeno en el aliento y otras alternativas diagnósticas para la intolerancia a la lactosa

Material textualTest del hidrógeno en el aliento y otras alternativas diagnósticas para la intolerancia a la lactosa
Autor/a
Paz
Valiñas
Lucinda
Autor/a
Bugarín
González
Rosendo

Datos

Edita: Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.Consellería de Sanidade .Servizo Galego de Saúde. Axencia Galega para o Coñecemento en Saúde. (avalia-t), 2017
Edición: 
Lingua: 
Colección: 
E: Análise/estudos
38

Sinopse

A poboación diana susceptible de necesitar probas diagnósticas da intolerancia á lactosa é elevada, o cal pode producir un grande impacto na asistencia sanitaria nas listas de espera e/ou recursos humanos e económicos. Por iso, realizouse unha revisión sistemática sobre a sensibilidade e especificidade, uso, indicacións, efectos adversos e custos do test do H2 no alento e outras alternativas para o diagnóstico desta patoloxía.

Comparte