Busca

79 resultados totais

Os resultados do presente informe, que ten por obxecto sintetizar a literatura referente á efectividade das intervencións non farmacolóxicas (INFs) dirixidas aos lugares de traballo non sanitarios no control da diseminación da COVID-19, suxiren a...

Castelán

As autolesións convertéronse nas últimas décadas nun importante problema de saúde pública na adolescencia, cun importante impacto a nivel individual, familiar e social. O obxectivo xeral deste traballo é elaborar un documento baseado na evidencia...

Castelán

A termoplastia bronquial (TB) é un procedemento de ablación das vías respiratorias cuxo obxectivo é mellorar o control da asma e a calidade de vida. Está indicado para o tratamento da asma grave que non responde ao tratamento farmacolóxico...

Castelán

Os sistemas portátiles de diálise domiciliaria (HDD) están deseñados para que os pacientes realicen o seu tratamento de diálise no seu domicilio. Son equipos compactos e lixeiros que lle permiten ao paciente adaptar as sesións de diálise ás súas...

Castelán

Informe de avaliación do tratamento nutricional enteral domiciliario con suplementos nutricionais orais (SNO) en pacientes maiores de 65 anos con fractura de cadeira e desnutrición que no reverte mediante a inxesta única de alimentos comúns. A...

Galego