Revisión de la Guía de Práctica Clínica sobre el manejo de la Depresión en el adulto (2014) del Programa de GPC en el SNS

Material textualRevisión de la Guía de Práctica Clínica sobre el manejo de la Depresión en el adulto (2014) del Programa de GPC en el SNS
Autor/a
Grupo de traballo

Datos

Edita: Santiago de Compostela: Agencia gallega para la Gestión del Conocimiento en Salud-A CIS Unidad de Asesoramiento Científico-Técnico-avalia-t. Ministerio de Sanidad, 2023
Edición: 
Lingua: 
Colección: 
Guías de Pr´ctica Clínica en el SNS

Sinopse

A Guía de Práctica Clínica sobre o Manexo da Depresión no Adulto publicouse no ano 2014, formando parte do Programa de Guías no Sistema Nacional de Saúde. O propósito desta guía era mellorar a atención prestada aos pacientes con depresión no ámbito de atención primaria e hospitalaria, a través de recomendacións, un algoritmo terapéutico, indicadores de calidade e información para pacientes e familiares. O tempo transcorrido desde a súa publicación, a nova evidencia publicada e a magnitude do problema fan relevante a súa revisión. O obxectivo deste informe é documentar o procedemento para a revisión da vixencia da guía e os principais resultados e conclusións do grupo de traballo.

Comparte