Nutrición enteral oral domiciliaria en pacientes con cáncer en tratamiento activo y con desnutrición moderada-grave

Material textualNutrición enteral oral domiciliaria en pacientes con cáncer en tratamiento activo y con desnutrición moderada-grave
Autor/a
Paz
Valiñas
Lucinda
Autor/a
Maceira
Rozas
María del Carmen
Autor/a
Faraldo
Vallés
María José

Datos

Edita: Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade. Servizo Galego de Saúde. Axencia Galega para a Xestión do Coñece,¡mento en Saúde-avalia-t. Ministerio de Sanidade, 2022
Edición: 
Lingua: 
Colección: 
Informes de Evaluación de Tecnoloxías Sanitarias

Sinopse

Informe de avaliación sobre a eficacia e seguridade da nutrición enteral oral domiciliaria con suplementos nutricionais orais (SNO) en pacientes con cancro en tratamento activo e con desnutrición moderada-grave. A limitada evidencia localizada non é concluínte sobre o uso dos SNO na mellora do estado nutricional, a taxa de mortalidade ou supervivencia e a calidade de vida, nin se reduce a estancia hospitalaria. A aceptabilidade dos SNO é dispar e parece estar directamente relacionada co grao de implicación dos profesionales sanitarios.

Comparte