Recompilación normativa. Consellería de Política Social | 2021

Material textualRecompilación normativa. Consellería de Política Social | 2021
Entidade
Galicia, Xunta. Consellería de Política Social

Datos

ISSN
2444-9660
Edita: Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, Sección de Publicacións e Estatísticas, 2022
Edición: 
Lingua: 
22 páxinas
24x17cm

Sinopse

Selección das disposicións normativas máis salientables no ámbito das políticas sociais elaboradas por esta consellería e publicadas ao longo do ano 2021 no Diario Oficial de Galicia (DOG). Clasificadas en cinco grandes epígrafes, danse os seguintes datos de cada rexistro: título da disposición, número de DOG e data de publicación e acceso á norma en formato PDF e HTML. Así mesmo, no rexistro de cada disposición poden aparecer todas aquelas disposicións relacionadas con ese rexistro: extracto, modificación, corrección de erros ou posibles resolucións (de requirimento, ampliación do prazo, incremento de crédito, adxudicación etc.).

Comparte