Recompilación normativa. Consellería de Política Social | 2020

Material textualRecompilación normativa. Consellería de Política Social | 2020
Entidade
Galicia, Xunta. Consellería de Política Social

Datos

ISSN
2444-9660
Edita: Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, Sección de Publicacións e Estatísticas, 2021
Edición: 
Lingua: 
35 páxinas
24x17cm

Sinopse

Selección das disposicións normativas máis salientables no eido das políticas sociais elaboradas por esta consellería e publicadas ao longo do ano 2020 no Diario Oficial de Galicia (DOG). Clasificadas en cinco grandes epígrafes, danse os seguintes datos de cada rexistro: título da disposición, núm. de DOG e data de publicación e acceso á norma en formato PDF e HTML.

Comparte