Recomendaciones para la práctica de ejercicio físico en pacientes cardiópatas en edad escolar

Material textualRecomendaciones para la práctica de ejercicio físico en pacientes cardiópatas en edad escolar
Autor/a
Rueda
Núñez
Fernando
Autor/a
[et.al.].

Datos

Edita: Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade. Servizo Galego de Saúde. Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria, 2020
Edición: 
Lingua: 
Colección: 
D: Guías, manuais, protocolos, procesos, procedementos, instrucióms e normativa

Sinopse

As cardiopatías conxénitas constitúen o defecto conxénito máis frecuente e nas últimas décadas asistimos a un importante avance no tratamento das mesmas.
Neste documento faise unha recompilación de recomendacións para a práctica da actividade física no ámbito escolar galego, para os nenos entre 6 e 16 anos portadores da maioría das cardiopatías conxénitas e familiares.

Comparte