Protocolo do Servizo Galego de Saúde para a indicación, uso e autorización de dispensación de medicamentos suxeitos a prescrición médica por parte das/dos enfermeiras/os no ámbito das queimaduras

Material textualProtocolo do Servizo Galego de Saúde para a indicación, uso e autorización de dispensación de medicamentos suxeitos a prescrición médica por parte das/dos enfermeiras/os no ámbito das queimaduras
Autor/a
Grupo de traballo

Datos

Edita: Santiago de Compostela: Consellería de Sanidade. Servizo Galego de Saúde. Dirección Xeral de Asistencia Sanitara, 2023
Edición: 
Lingua: 
Colección: 
D: Guías, manuais, protocolos, procesos, procedementos, instrucións e normatva
127
Protocolo

Sinopse

O presente documento intégrase dentro dunha colección de protocolos que corresponden coa adaptación ao contexto do Servizo Galego de Saúde das sucesivas guías publicadas no Boletín Oficial del Estado (BOE), para a indicación, o uso e a autorización da dispensación de medicamentos suxeitos á prescrición médica por parte das/dos enfermeiras/os no ámbito das queimaduras.
Este protocolo está acorde coas estratexias e liñas de acción promovidas pola Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria e está coordinado desde o Servizo de Integración Asistencial da Subdirección Xeral de Xestión Asistencial e Innovación.

Comparte