Programa gallego de atención al infarto agudo de miocardio: Protocolo de actuación para pacientes con Síndrome Coronario Agudo con elevación del segmento ST en Galicia

Material textualPrograma gallego de atención al infarto agudo de miocardio: Protocolo de actuación para pacientes con Síndrome Coronario Agudo con elevación del segmento ST en Galicia
Autor/a
Aldama
López
Guillermo
Autor/a
Barreiro
Díaz
Mª Victoria
Autor/a
Cid
Álvarez
María Belén [et.el.].

Datos

Edita: Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Servizo Galego de Saúde. Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria, 2022
Edición: 
Lingua: 
Colección: 
C: Plans, proxectos e programas
9
Programa

Sinopse

A enfermidade coronaria supón un importante problema de saúde pública debido á súa incidencia crecente e a que constitúe a principal causa de morte no mundo. no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, púxose en marcha en maio de 2005 o Programa Galego de Atención ao Infarto Agudo de Miocardio (PROGALIAM). Este programa foi un dos primeiros en implantarse en España (só por detrás dos de Murcia e Navarra). Debido ao tempo transcorrido, viuse necesario adaptar o Progaliam do ano 2005 ás novas e actuais evidencias, e ás actuais recomendacións das Guías de Práctica Clínica. É por iso, que na Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria, constituíuse un grupo de traballo formado por cardiólogos intervencionistas das 7 áreas sanitarias, así como profesionais médicos de Atención Primaria e Urxencias.

Comparte