Profesións reguladas: Análise das profesións reguladas e as súas posibles vinculacións cos certificados de profesionalidade das distintas familias formativas | Últ. act., xuño 2021

Material textualProfesións reguladas: Análise das profesións reguladas e as súas posibles vinculacións cos certificados de profesionalidade das distintas familias formativas | Últ. act., xuño 2021

Datos

Edita: Santiago de Compostela: Consellería de Emprego e Igualdade. Dirección Xeral de Formación e Colocación. Instituto Galego das Cualificacións, 2021
Edición: 
Lingua: 
30x21cm

Sinopse

Publicación periódica na que se recolle un amplo inventario de ocupacións que requiren dunha habilitación profesional para traballar. Aparecen referencias normativas, encadramento dentro dunha familia profesional e, se é o caso, a posibilidade de adquirir algunha delas a través de certificados de profesionalidade. O informe actualízase sempre que se produzan cambios normativos que modifiquen ou amplíen este contido. 

Comparte