Busca

468 resultados totais

Guía para empresas, axentes sociais e operadores xurídicos eminentemente práctica, enfocada a clarexar as dúbidas que poidan aparecer durante as distintas fases de negociación, deseño e aplicación dun plan de igualdade. Ao longo deste documento...

Castelán

Guía para empresas, axentes sociais e operadores xurídicos eminentemente práctica, enfocada a clarexar as dúbidas que poidan aparecer durante as distintas fases de negociación, deseño e aplicación dun plan de igualdade. Ao longo deste documento...

Galego

Monografía dedicada á estatística descritiva da sinistralidade laboral en Galicia correspondente ao ano 2019, de acordo co tratamento estatístico dos partes de accidentes laborais e das enfermidades profesionais, notificados á autoridade laboral...

Galego