Nutrición enteral domiciliaria en pacientes oncológicos que requieren modificación de la dieta ordinaria habitual por mucositis

Material textualNutrición enteral domiciliaria en pacientes oncológicos que requieren modificación de la dieta ordinaria habitual por mucositis
Autor/a
Nogueira
Uzal
Natalia
Autor/a
Paz
Valiñas
Lucinda
Autor/a
Faraldo
Vallés
María José [et.al.].

Datos

Edita: Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade. Servizo Galego de Saúde. Axencia Galega para a Xestiión do Coñecemento en Saúde-avalia-t, 2022
Edición: 
Lingua: 
Colección: 
Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias

Sinopse

Informe de avaliación sobre a eficacia e seguridade do tratamento con nutrición enteral domiciliaria mediante suplementos nutricionais orais (SNO) en pacientes oncolóxicos que requiren modificación da dieta ordinaria habitual por mucosite oral (MO). Non se puido incluír ningún estudo debido a que non se localizou ningún ensaio clínico que estude a utilidade dos SNO no manexo de pacientes oncolóxicos que presentan MO. Estes pacientes deberían recibir apoio mediante un correcto asesoramento nutricional dirixido a medidas hixiénicas e dietéticas encamiñadas a facilitar a deglución dos alimentos mentres sexa posible.

Comparte