Informe de literatura 2019

Material textualInforme de literatura 2019
Director/a
Neira
Rodríguez
Marta

Datos

ISSN
2531-3045
Edita: Santiago de Compostela: S. X. de Política Lingüística - Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2022
Edición: 
Lingua: 
1,312 páxinas

Sinopse

A colección de Informes de literatura publica este novo número, correspondente ao ano 2019. Trátase dunha edición electrónica en liña; de carácter bibliográfico; que recolle a produción literaria galega anual tanto no ámbito da creación como da información relativa á posta en escena de obras teatrais, así como convocatoria de premios literarios e tamén toda a información sobre as revistas culturais existentes.

Comparte