I Plan de igualdade entre mulleres e homes no Servizo Galego de Saúde: Período 2021-2024

Material textualI Plan de igualdade entre mulleres e homes no Servizo Galego de Saúde: Período 2021-2024

Datos

Edita: Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade. Servizo Galego de Saúde. Dirección Xeral de Recursos Humanos. Servizo Central de Prevención de Riscos Laborais, 2021
Edición: 
Lingua: 
Colección: 
C: Plans, proxectos e programas
1
Plan

Sinopse

I Plan de Igualdade entre mulleres e homes no Servizo Galego de Saúde, período 2021-2024, definido como un conxunto ordenado de medidas adoptadas despois de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar na organización a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes e a eliminar a discriminación por razón de sexo.

Comparte