Guía xurídica para a protección á infancia e á adolescencia

Material textualGuía xurídica para a protección á infancia e á adolescencia
Autor/a
Míguez
Caridad
Santiago

Datos

Edita: Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, 2022
Edición: 
Lingua: 
93 páxinas
30x21cm

Sinopse

Esta guía é unha revisión actualizada dunha iniciativa anterior elaborada por ACOUGO, Asociación Galega de Familias de Acollida e que conta coa colaboración da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia. Séguese practicamente o mesmo esquema de contidos de 2002, pero actualízanse ata a data de decembro de 2021 e déixase permanentemente aberta a posibilidade de ir engadindo sucesivas cuestións prácticas.
A publicación parte da base de que a lexislación vixente ten como principal obxectivo atender da forma máis segura o interese superior de nenos, nenas e adolescentes. Con este obxectivo edítase esta Guía que serve tamén de apoio para os equipos técnicos que forman parte do sistema de protección (Servizos sociais especializados, servizos sociais comunitarios ou entidades do terceiro sector)

Comparte