Estratexia galega en enfermidades raras 2021-2024

Material textualEstratexia galega en enfermidades raras 2021-2024
Autor/a
Grupo de traballo:
Autor/a
Couce
Pico
Mª Luz
Autor/a
De Pazos
Liaño
Mª del Carmen
Autor/a
Fernández
Silva
M!ª Jesús [et.al.].

Datos

Edita: Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade. Servizo Galego de Saúde. Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria, 2021
Edición: 
Lingua: 
Colección: 
C: Plans, proxcetos e programas
Tapa branda
138 páxinas
30x21cm

Sinopse

O obxectivo central da estratexia é establecer un novo modelo asistencial para as enfermidades raras, optimizado e baseado en criterios homoxéneos para garantir un prazo de diagnóstico máis reducido, menor variabilidade no manexo do/a paciente e unha xestión máis áxil, coordinada e eficiente.

El objetivo central de la estrategia es establecer un nuevo modelo asistencial para las enfermedades raras, optimizado y basado en criterios homogéneos para garantizar un plazo de diagnóstico más reducido, menor variabilidad en el manejo del/la paciente y una gestión más ágil, coordinada y eficiente.

Comparte