Estatística de protección de menores: operación estatística 2506-02-OE05 | 2022

Material textualEstatística de protección de menores: operación estatística 2506-02-OE05 | 2022
Entidade
Galicia, Xunta. Consellería de Política Social e Xuventude
Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

Datos

ISSN
1889-8025
Edita: Santiago de Compostela: 2023
Edición: 
Lingua: 
33 páxinas
24x17cm

Sinopse

Publicación anual con información estatística sobre menores en situación de desprotección e sobre adopcións. Define as distintas figuras legais que protexen en situación de risco e desamparo: garda, tutela e acollemento, sexa familiar ou residencial. Tamén define e analiza o proceso legal das adopcións, na súa dobre vertente: nacional e internacional. Por último, describe os programas de apoio ás persoas menores e ás súas familias levados a cabo polos servizos especializados de protección da infancia.

Comparte