Estatística de Familias Numerosas | 2020

Material textualEstatística de Familias Numerosas | 2020
Entidade
Galicia, Xunta. Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Servizo de Apoio á Familia, á Infancia e á Adolescencia

Datos

ISSN
1139-4420
Edita: Santiago de Compostela: Consellería de Política social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, 2021
Edición: 
Lingua: 
30 páxinas
24x17cm

Sinopse

Operación estatística extraída da información facilitada polas propias persoas interesadas sobre a concesión ou renovación dos títulos de familia numerosa entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano en curso. Informa tamén sobre a normativa aplicable e os requisitos que se deben cumprir para o recoñecemento da condición de familia numerosa.

Comparte