Estatística de Familias Numerosas | 2015

Material textualEstatística de Familias Numerosas | 2015

Datos

ISSN
1139-4420
Edita: Santiago de Compostela: Consellería de Política social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, 2016
Edición: 
Lingua: 
28 páxinas

Sinopse

Operación estatística extraída da información facilitada polas propias persoas interesadas sobre outorgamento ou renovación dos títulos de familia numerosa entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano en curso. Informa tamén sobre a normativa aplicable e os requisitos que se deberán cumprir para o recoñecemento da condición de familia numerosa.

Comparte