Estadística de protección de menores: operación estadística 2506-02-OE05 | 2021

Material textualEstadística de protección de menores: operación estadística 2506-02-OE05 | 2021
Entidade
Galicia, Xunta. Consellería de Política Social e Xuventude
Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica

Datos

ISSN
1889-8025
Edita: Santiago de Compostela: Consellería de Política Social e Xuventude, Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, 2022
Edición: 
Lingua: 
33 páxinas
24x17cm

Sinopse

Publicación anual con información estatística sobre menores en situación de desprotección e sobre adopcións. Define as distintas figuras legais que protexen en situación de risco e desamparo: garda, tutela e acollemento, sexa familiar ou residencial. Tamén define e analiza o proceso legal das adopcións, na súa dobre vertente: nacional e internacional. Por último, describe os programas de apoio ás persoas menores e ás súas familias levados a cabo polos servizos especializados de protección da infancia.

Comparte