Cribado neonatal de la hiperplasia suprarrenal congénita. Revisión sistemática

Material textualCribado neonatal de la hiperplasia suprarrenal congénita. Revisión sistemática
Autor/a
Paz
Valiñas
Lucinda
Autor/a
Varela
Lema
Leonor
Autor/a
Atienza
Merino
Gerardo

Datos

Edita: Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública-avalia-t, 2014
Edición: 
Lingua: 
Colección: 
Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias

Sinopse

Documento que ten como obxectivo principal o de avaliar a eficacia/efectividade e seguridade do cribado neonatal da forma cláisca da hiperplasia conxénita (I+ISC) e a validez analítica da proba de cribado (sensibilidade, especificidade e valores predictivos).

Comparte