Consellería de Política Social. Memoria | 2019

Material textualConsellería de Política Social. Memoria | 2019
Entidade
Galicia. Xunta. Consellería de Política Social

Datos

ISSN
2529-9875
Edita: Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, Sección de Publicacións e Estatísticas, 2020
Edición: 
Lingua: 
Ilustracións: 
cor
237 páxinas
28x21cm

Sinopse

Memoria que con carácter anual edita a Consellería de Política Social, coas actuacións máis salientables do ano en curso. A publicación estrutúrase en tantos capítulos como ámbitos de actuación abrangue, agás o primeiro capítulo, no cal se analizan temas de carácter máis transversal, como a estrutura orgánica, información demográfica, recursos, publicacións e estatísticas etc.

Comparte