Revista galega do ensino. Eduga. Nº 79

Material textualRevista galega do ensino. Eduga. Nº 79
Autor/a
Varios

Datos

ISSN
2171-6595
Edita: Santiago de Compostela: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, 2020
Edición: 
Lingua: 

Sinopse

Trátase dunha publicación que pasou do formato clásico en papel a páxina web. Esta revista continúa tendo como destinataria a comunidade escolar galega, docentes, alumnos/as e familias. Inclúe un foro educativo con artigos sobre temas de actualidade, traballos de investigación, artigos de divulgación, unha entrevista, retallos sobre a escola galega, experiencias de aula (experiencias pedagóxicas) e recensións de obras editadas recentemente. Incorpora, ademais, unhas seccións destinadas a traballos relacionados coas bibliotecas escolares, a innovación educativa e a formación do profesorado.

Comparte