Lei 39/2015 comentada por letrados da Xunta de Galicia: Comentarios, anotacións e xurisprudencia sobre a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

Material textualLei 39/2015 comentada por letrados da Xunta de Galicia: Comentarios, anotacións e xurisprudencia sobre a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

Datos

ISBN-13
978-84-453-5242-7
Edita: Santiago de Compostela: Santiago de Compostela: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Escola Galega de Administración, 2017
Edición: 
Lingua: 
Colección: 
Comentarios lexislativos
Tapa branda
770 páxinas
24x17cm

Sinopse

Obra na que as letradas e os letrados da Xunta de Galicia revisan a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, tal e como xa fixeran na publicación "Lei 30/92 comentada por letrados da Xunta de Galicia". Este colectivo profesional achega o seu rigor científico, especialización e visión práctica das cuestións que deben solucionar os operadores xurídicos galegos, destinatarios últimos deste libro. Cada artigo da devandita lei conta con comentarios que ademais fan referencias a outras normas (como a Lei 40/2015, de réxime xurídico do sector público) e á xurisprudencia de interese (con especial referencia á do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia), e ofrece debates e solucións para a práctica diaria.

Librarías que distribúen esta publicación

Somos unha libraría familiar, situada na cidade galega de Ferrol. A equipa de Central Libreira adicáse a...

FERROL (CORUÑA (A))

SANTIAGO DE COMPOSTELA (CORUÑA (A))

Comparte