Busca

19 resultados totais

Empresas e establecementos funerarios

Catálogo de empresas e establecementos funerarios onde se recollen de forma clara, e por orde cronolóxica, todos os trámites administrativos exixibles e as actuacións necesarias para a implantación das iniciativas empresariais, incluídos os de...

Galego
Historia e Memoria

A obra consta de dous tomos e un DVD incluido en carpeta.
O tomo primeiro, co título A recuperación dun sitio histórico/ Historia e memoria fai un percorrido pola historia das illas, San Simón e San Antonio (situadas ao fondo da Ría de Vigo...

Inglés, Castelán, Galego
Coordinador/a
Castro
Varela
Luciano
|
Coordinador/a
Prado
Barreiro
José Juan
|
Coordinador/a
González
González
Manuel*
 Dicionario xurídico galego

O Dicionario xurídico galego recolle unha primeira e fundamental escolma de entradas (arredor de 2000) nas que se presentan en galego normativo conceptos esenciais do dereito, información crítica sobre a lexislación vixente en España e de xeito...

Galego
 Manual práctico de documentos administrativos e xurídicos

Adaptación en papel do material didáctico dos cursos de linguaxe administrativa e xurídica. Neste manual recóllense os modelos de documentos e orixinais incorrectos comentados cos erros máis frecuentes. Material para uso didáctico nas clases...

Galego
Autor/a
Insua
Ramos
Martín
|
Coautor/a
Conde
Domínguez
Nancy
|
Coautor/a
Redondo
Mayo
Susana
 Curso de linguaxe xurídica. Nivel superior

Adaptación en papel do material didáctico en liña dos cursos de linguaxe xurídica galega. Neste manual recóllese o material teórico, os exercicios e información complementaria para a realización do curso. Material para uso didáctico nas clases...

Galego
 Curso superior de linguaxe administrativa

Nova edición do curso de Linguaxe Administrativa de nivel superior, que se utiliza nas actividades de formación dos empregados públicos a través da EGAP ou das Escolas Oficiais de Idiomas.

Galego
 Curso medio de linguaxe administrativa

Nova edición do curso de Linguaxe Administrativa de nivel medio, que se utiliza nas actividades de formación dos empregados públicos a través da EGAP ou das Escolas Oficiais de Idiomas.

Galego
 Curso de linguaxe xurídica. Nivel medio

Adaptación en papel do material didáctico en liña dos cursos de linguaxe xurídica galega. Neste manual recóllese o material teórico, os exercicios e información complementaria para a realización do curso. Material para uso didáctico nas clases...

Galego